Kvifor opprette framtidsfullmakt?

Ynskjer du å bestemme kven som skal ivareta dine økonomiske og personlege interesser dersom du ikkje lenger er i stand til det sjølv?