Kan ein stole på digitale matrikkelopplysningar og -kart?

I fleire år har norske styresmakter arbeidd med utvikling av digitale matrikkelopplysningar og -kart. Når ein i dag via kartverket sin portal www.seeiendom.no eller www.norgeskart.no søker opp og finn opplysningar om eigedom, herunder kart med grenser, tenkjer ein gjerne at opplysningane stemmer. Men er det slik?

Er du medviten på korleis du kommuniserer i forhandlingar?

Advokat Sturla Vik-Vestly har mange jarn i elden. Med sin unike kompetanse og formidlingsevne har han den siste tida gjeve ut bok, undervist på høgskulenivå og halde føredrag om forhandling og kommunikasjon. Eit tema som er like relevant for aktørar i næringslivet som for privatpersonar. Alle er involverte i forhandlingssituasjonar frå tid til anna.

Maren Simonsen har fått advokatløyve

Det er ei stor glede å opplyse at Maren Simonsen har fått advokatløyve. Maren blei tilsett som advokatfullmektig hos oss i januar 2018, og vil no tre inn i stilling som advokat. Advokatfirmaet Responsa AS har etter dette 10 advokatar og 2 advokatfullmektigar. Me er stolte over å ha Maren med på laget!