Kontakt info
og tilsette

Responsa AS, Kvaløygata 3, 5537 HAUGESUND
53 45 40 00

Sturla Vik-Vestly

Advokat
52 76 50 90

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vik-Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vik Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vik-Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vik-Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Håkon Johnsen Skimmeland

Advokat
52 76 50 90

Håkon Johnsen Skimmeland ble jurist i 2002. Han tok deretter våren 2003 valgemne i politi- og påtalerett. Han har også en mastergrad i internasjonal handelsrett fra Bond University i Australia fra 2000.

Etter endt studier i 2003, jobbet han som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haver & Co ANS i Stavanger. Etter et kort arbeids-opphold i Sveio kommune, trådte han inn som advokatfullmektig i Advokatfirma Vik Vestly AS i 2005, og har vært ansatt som advokat fra januar 2007. Fra 1. januar 2013 trådte han inn som partner i Advokatfirma Vik Vestly AS.

Hovedarbeidsområder er konkurs- og insolvensrett, forsikringsrett, samt familie- og barnevernsrett​.

Laila S. Rullestad

Saksbehandlar
52 76 50 90

Laila Søndenå Rullestads utdanning er 3 år ved Ølen Videregående Skule, samt 1 år sekretærskule i Stavanger. Ho arbeidde 1 år (1985-86) for Manpower som sekretærvikar ved ulike bedrifter og har seinare vore tilsett 2 år (1986-88) som sekretær i et mindre selskap i Stavanger relatert til oljebransjen.

Frå og med 1988 har ho arbeidd som advokatsekretær, – frå 2004 i Advokatfirmaet Vik Vestly AS, no Advokatfirmaet Responsa AS.

Maren Simonsen

Advokat
52 76 50 90

Maren Simonsen vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen i juni 2016 med fullført mastergrad i rettsvitenskap. Før dette hadde ho bachelorgrad teken på Universitetet i Stavanger i perioden aug 2008 til jun 2011. Som del av masterutdanninga studerte ho ved Bond University i Australia.

Maren kjem til Advokatfirmaet Responsa AS frå stilling i NAV der ho har arbeidd i 1 ½ år som jurist.

Maren vil styrke vår stab i forvaltningsrettslege spørsmål og særskilt trygderetten. Med bakgrunn i at ho har spesialfag innanfor selskapsrett vil ho også bli nytta i høve til forretningsjus både innanfor selskapsrett og insolvensrett.

Henriette S. Swartling

Advokatsekretær
52 76 50 90

Henriette Sternhoff Swartling vart tilsett hos oss i 2017 og arbeider i hovedsak som advokatsekretær ved vårt kontor i Haugesund.
Ho har tatt årsstudium i jus ved Høgskolen i Lillehammer og studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Før ho byrja som advokatsekretær hos oss arbeidde ho i mange år i Kredinor (inkassoselskap). Ho har også eiga inkassoløyve.
Ho hjelper oss med  å krevja inn eigne fordringar og tar oppdrag for klientar som treng hjelp med gjeldsforhandling og innkrevjing.
Ho har også medhjelpareksamen frå Handelshøgskolen BI og hjelper advokatane våre i saker med tvangssal/sal av fast eigedom.

Mikal Kjær

Advokatfullmektig
52 76 50 90

Mikal Kjær vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen juni 2021 med mastergrad i rettsvitskap. Før dette har han bachelorgrad i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Som del av mastergraden fullførte han eit studieopphald ved Eötvös Loránd University i Budapest, Ungarn. Masteroppgåva hans hadde tittelen Lemping av kommersielle avtaleforhold etter avtaleloven § 36 grunnet senere «inntrådte forhold». Han har også økonomiske fag frå Handelshøgskulen BI.

Før Mikal tiltrådte som advokatfullmektig hadde han traineeopphold hos oss i 2020 og 2021. Han har også bakgrunn frå forvaltningseininga i Sør-Vest politidistrikt og som praktikant ved Sjøfartsdirektoratet.

Mikal sine hovedarbeidsområder er alminneleg og spesiell kontraktsrett og entrepriserett. Han bistår også innenfor konkurs- og insolvensrett.

Aktuelt

Kontakt