Hva bør du gjøre om reisen må avbrytes?

Hvert år opplever mange reisende at de må avbryte ferien sin og reise hjem. En vanlig årsak er fysisk eller psykisk sykdom. I slike tilfeller kan reisende ha mulighet til å få dekket blant annet utgiftene til hjemreise under reiseforsikringen. Som forsikringstaker har man imidlertid bevisbyrden for sitt krav, og det er viktig å sørge for at man har nødvendig dokumentasjon. Her er noen tips om hva som kan være avgjørende for å få dekning for utgifter til hjemreise.

Kontakt lege på reisestedet

Noen reisende venter med å oppsøke lege til de har kommet hjem. I praksis fra Finansklagenemnda ser man imidlertid at reisende kan få avslag på dekning av utgifter til hjemreise, fordi den etterfølgende erklæringen ikke utgjorde tilstrekkelig dokumentasjon for at forsikringsvilkårene var oppfylt.

Er du usikker på hvor du finner lege på reisestedet? Forsikringsselskapet kan normalt hjelpe med dette.

Husk å få skriftlig dokumentasjon fra legen på reisestedet

Selv om du har konsultert en lege på reisestedet, så vil du kunne få avslag på dekning av utgifter til hjemreise hvis du ikke kan dokumentere legens vurdering. Husk derfor skriftlig dokumentasjon.

I saker om dekning av utgifter til hjemreise er det avgjørende om hjemreisen var «nødvendig». Nødvendighetsvurderingen avhenger av om du kunne fått adekvat medisinsk behandling på feriestedet. Vurderingen fra legen på reisestedet vil være sentral i denne vurderingen.

Dersom reisestedet er et land hvor det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på helsetjenester bør du også konsultere forsikringsselskapet for vurdering av om du kan få adekvat medisinsk behandling på reisestedet. 

Sjekk om forsikringsselskapet stiller krav om forhåndsgodkjennelse

Noen forsikringsselskap krever at du innhenter forhåndsgodkjennelse før du reiser hjem på grunn av sykdom. Husk å få forhåndsgodkjennelsen bekreftet skriftlig så du ikke risikerer tvist om dette i ettertid.

Dersom du opplever at forsikringsselskapet avslår, eller kun gir delvis utbetaling av ditt krav, ta gjerne kontakt med våre advokater for råd og veiledning.

Av advokat Maria Kalstø

Relaterte saker

Siste nytt

Nye krav til arbeidsavtalar som gjeld frå 1. juli

Siste nytt

Føredrag om framtidsfullmakt, arv og skifte

Siste nytt

Konkurssal i Heiane Røyr

Siste nytt

Misfornøyd med svaret fra forsikringsselskapet?

Siste nytt

Kvinnedagen – framleis relevant?

Siste nytt

Omvendt valdsalarm – endringar i straffeprosesslova