Me er i dag 16 tilsette – 10 advokatar, 3 advokatfullmektigar og 3 merkantilt tilsette.