Som eit av dei leiande advokatkontora på Vestlandet opplev me stadig vekst og er på jakt etter talent som kan styrke vårt lag ytterlegare.

Me er ein mangfaldig arbeidsplass med medarbeidarar som har ulik bakgrunn og kompetanse. Dette viser seg att i eit kvalitativt godt arbeid for våre klientar. Me har høgt fokus på den enkelte medarbeidar si utvikling, samstundes som kompetanse- og erfaringsdeling er ein stor del av vår kultur. Hos oss er takhøgda god og tonen folkeleg.

Dersom dette høyres interessant ut vil me oppmode deg til å sende ein open søknad til e-postadressa post@responsa.no.