Som eit av dei leiande advokatkontora på Vestlandet opplev me stadig vekst og er på jakt etter talent som kan styrke vårt lag ytterlegare.

Me er ein mangfaldig arbeidsplass med medarbeidarar som har ulik bakgrunn og kompetanse. Dette viser seg att i eit kvalitativt godt arbeid for våre klientar. Me har høgt fokus på den enkelte medarbeidar si utvikling, samstundes som kompetanse- og erfaringsdeling er ein stor del av vår kultur. Hos oss er takhøgda god og tonen folkeleg.

Dersom dette høyres interessant ut vil me oppmode deg til å sende ein open søknad til e-postadressa post@responsa.no.

Ledige stillingar

Advokat/advokatfullmektig Voss/Hardanger

Responsa er i stadig utvikling og vekst, og me søkjer advokat eller advokatfullmektig i området Voss/Hardanger. Me søkjer deg som har sterke faglege kvalifikasjonar og ambisjonar, og som vil vera med på å vidareutvikla og styrkja firmaet vårt – og deg sjølv!

Me veit at vår suksessfaktor er dei menneska som jobbar hjå oss. Difor skal me vera eit rett val når dyktige og ambisiøse advokatar søkjer jobb. Ein arbeidsplass hjå oss skal utfordra og utvikla deg menneskeleg og profesjonelt. Du får vera del av eit solid fagmiljø med påverknad og gjennomslagskraft. Me ynskjer at du skal utfylla oss slik at vårt mangfald vert styrka. Du vil verta ein del av ein kultur der me er gode vener og der bygging av lag er viktig.

Me tilbyr gode vilkår og høve til å påverka din eigen arbeidskvardag i stor grad.

Stillinga byr på varierte og interessante utfordringar i eit firma i vekst. Voss og Hardanger er naturperler i stadig utvikling. I tillegg til ein interessant jobbkvardag, kan du leva i eit miljø med storslåtte naturopplevingar alle årstider.

Arbeidsstad vil vera ved vårt kontor på Voss. Me har jamlege kontordagar i Odda og vurderer å utvide vårt engasjement i Hardanger. Kandidatar frå dette området vert også oppmoda til å ta kontakt.

Bruk av videokonferanseutstyr vil vera ein viktig del av arbeidsdagen for kontakt med kollegaer eller klientar som høyrer til områda nær Stord og Haugesund, der me også har kontor.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål; kontakt advokat Anne-Sofie Lutro på tlf. 99 45 60 20.

Me ynskjer søknad med cv, vitnemål m/karakterutskrift sendt til:

Advokat Anne-Sofie Lutro; anne.lutro@responsa.no så raskt som mogleg og innan 28.februar 2021.

Aktuelt

Kontakt