Karriere

Responsa er ein mangfaldig arbeidsplass med medarbeidarar som har ulik bakgrunn og kompetanse. Dette viser seg att i eit kvalitativt godt arbeid for våre klientar. Me har høgt fokus på den enkelte medarbeidar si utvikling, samstundes som kompetanse- og erfaringsdeling er ein stor del av vår kultur. Hos oss er takhøgda god og tonen folkeleg.

Ledige stillingar

Me har ingen ledige stillingar akkurat no, men er stadig på jakt etter juridiske talent. Kontakt oss gjerne på tlf. 53 45 40 00 for ein hyggeleg prat, eller send ein open søknad til post@responsa.no.