Kontakt info
og tilsette

Vangsgata 22B, 5700 VOSS
53 45 40 00
_MG_4932re (3)

Tonje Tvilde

Advokat
93 86 42 08

Tonje Tvilde er utdanna frå Universitetet i Bergen i 2011. Ho vart tilsett som advokatfullmektig og seinare advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig der ho arbeidde i fem år før ho flytta «heim» til Voss. Der starta ho i juristjobb i Vegtilsynet. Tonje hadde i eit par månader eigen advokatpraksis før ho vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS. Tonje arbeider ved vårt kontor på Voss og gir bistand innanfor dei fleste rettsområder. Ho arbeider særskilt med arbeidsrett og insolvens.

_MG_4999re (2)

Asgeir Ohnstad

Advokat
91 68 28 51

Asgeir Ohnstad er utdanna frå Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning i 2004 arbeidde han ved Rogaland skattefutkontor, og seinare ved Hordaland skattefutkontor frå 2005 til 2008. Etter reorganisering av skatteetaten haldt han fram i Skatt vest, der han hadde ulike stillingar fram til 2017. Frå 2017 til 2020 arbeidde han som politifullmektig/politiadvokat ved Vest politidistrikt. Han vart tilsett ved Advokatfirmaet Responsa AS sitt kontor på Voss i januar 2020.  Asgeir gir bistand innan dei fleste rettsområda. Han arbeider særleg med tingsrettslege emne, herunder jordskiftesaker, samt insolvens  og arve-/familierett. Asgeir tek oppdrag som forsvarar og bistandsadvokat i straffesaker.

_MG_4947re (2)

Reidar Skalleberg

Advokatfullmektig
53 45 40 00

Reidar Skalleberg vart uteksaminert fra Universitetet i Bergen desember 2020, med mastergrad i rettsvitenskap. Masteroppgåva hans hadde tittelen «Adgangen til å stille krav til virksomhetsoverdragelse ved offentlige anskaffelser». Som del av mastergraden fullførte han eit studieopphald ved LUISS i Roma, Italia.

Før Reidar tiltredde som advokatfullmektig hos oss jobba han som advokatfullmektig i advokatfirmaet CLP i Oslo. Han har også bakgrunn som trainee i fleire forretningsjuridiske verksemder.

Reidar bistår innanfor dei fleste rettsområde, men arbeider særleg med tingsrettslege emne og konkurs- og insolvensrett.

_MG_1080re (2)

Frida Lødøen

Advokatfullmektig
53 45 40 00

Frida Lødøen vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen juni 2023 med mastergrad i rettsvitskap. Før dette tok ho ein bachelorgrad i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

I studietida jobba Frida som sakshandsamar i Bjørgvin fengsel med forvaltningsrett og straffegjennomføringsrett som arbeidsområde. Masteroppgåva hennar hadde tittelen «Kontroll med innsette sin personlege mobiltelefon under straffegjennomføring».

Frida vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS i juni 2023. Ho bistår innanfor dei fleste rettsområder.