Kontakt info
og tilsette

Responsa AS, Uttrågata 38, 5700 VOSS
53 45 40 00

Tonje Tvilde

Advokat
53 45 40 00

Tonje Tvilde er utdanna frå Universitetet i Bergen i 2011. Ho vart tilsett som advokatfullmektig og seinare advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig der ho arbeidde i fem år før ho flytta «heim» til Voss. Der starta ho i juristjobb i Vegtilsynet. Tonje hadde i eit par månader eigen advokatpraksis før ho vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS. Tonje arbeider ved vårt kontor på Voss og gir bistand innanfor dei fleste rettsområder. Ho arbeider særskilt med arbeidsrett og insolvens.

Anne-Sofie Lutro

Advokat
53 45 40 00

Anne-Sofie Lutro har juridisk embetseksamen frå Universitetet i Bergen frå 2003. Etter eitt år ved Lotteritilsynet i Førde vart ho tilsett ved Advokatfirma Stiegler i Bergen kor ho arbeidde som advokatfullmektig og deretter fast ansatt advokat i perioden frå 2005 til 2013. Deretter flytte ho tilbake til Hardanger og gjekk over i stillinga som dommarfullmektig ved Hardanger tingrett kor ho var frå 2013 til 2016.

Frå mars 2016 og fram til november 2018 dreiv ho eigen advokatpraksis gjennom selskapet Advokat Anne-Sofie Lutro AS. Denne selskapet er no fusjonert med Responsa og Anne-Sofie har no gått inn som tilsett og partner hos oss.

Anne-Sofie fekk møterett i Høgsterett i november 2011 etter ei prøvesak i 2009 og ei i 2011.

Anne-Sofie arbeider i hovudsak med fast eigedom samt arv, skifte og familierett. Ho har brei prosedyreerfaring frå tingrett, lagmannsrett og jordskifterett.

Asgeir Ohnstad

Advokat
53 45 40 00

Asgeir Ohnstad er utdanna frå Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning i 2004 arbeidde han ved Rogaland skattefutkontor, og seinare ved Hordaland skattefutkontor frå 2005 til 2008. Etter reorganisering av skatteetaten haldt han fram i Skatt vest, der han hadde ulike stillingar fram til 2017. Frå 2017 til 2020 arbeidde han som politifullmektig/politiadvokat ved Vest politidistrikt. Han vart tilsett ved Advokatfirmaet Responsa AS sitt kontor på Voss i januar 2020.  Asgeir gir bistand innan dei fleste rettsområda. Han arbeider særleg med insolvens, fast eigedom,  og arve-/familierett. Asgeir tek oppdrag som forsvarar og bistandsadvokat i straffesaker.

Aktuelt

Kontakt