Me er i dag 15 tilsette – 9 advokatar, 3 advokatfullmektigar og 3 merkantilt tilsette.