Er du medviten på korleis du kommuniserer i forhandlingar?

Advokat Sturla Vik-Vestly har mange jarn i elden. Med sin unike kompetanse og formidlingsevne har han den siste tida gjeve ut bok, undervist på høgskulenivå og halde føredrag om forhandling og kommunikasjon. Eit tema som er like relevant for aktørar i næringslivet som for privatpersonar. Alle er involverte i forhandlingssituasjonar frå tid til anna.

(Foto: Næringsforeningen Haugalandet)

12. november bidrog Vik-Vestly med fagleg innhald på ByggArena, Næringsforeningen Haugalandet si storsamling for bygg-, anlegg- og eigedomsbransjen. Der gav han ei innføring i makt og maktbasert kommunikasjon. Fokuset var særleg på korleis dette blir brukt og korleis ein best kan handtere situasjonar der dette blir brukt mot ein, som til dømes i forhandlingar.

I boka Kommunikasjon og forhandlingsforståelse går Vik-Vestly djupare inn i kva som er god kommunikasjon i forhandlingar, og korleis du kan lære deg å kommunisere effektivt med stor grad av tryggleik. God kommunikasjon er avgjerande for å forhandle trygt, effektivt og med verdiskapande resultat.

Vik-Vestly er sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedrifter og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing.

Denne kompetansen har stor verdi for oss i Responsa og for alle han bistår i sitt arbeid.

Relaterte saker

Råd

Nye reglar i arbeidsmiljølova

Råd, Siste nytt

Valdserstatning

Råd

Naturskadeerstatning og klargjøring i lovverket

Råd

Nye reglar for innleige frå bemanningsføretak

Råd

Har du tilsette på heimekontor?

Råd

Lovendring mellombels tilsetjing