Fremtidsfullmakt: mulighet til å organisere fremtiden

Av advokatfullmektig Ragnhild Stople De fleste har gjerne hørt om fullmakter. Noen har kanskje gitt fullmakt til en person de stoler på, eller handlet på vegne av en annen med deres fullmakt. Av og til kan det være behov for en skriftlig fullmakt for å hente ut pakker på andres vegne på postkontor og lignende. […]

Ny arvelov – hva betyr det for deg?

Av advokatfullmektig Ragnhild Stople Den 1.januar 2021 trådte ny arvelov i kraft. Den nye arveloven heter «Lov om arv og dødsboskifte», og avløser både den gamle arveloven og inneholder, som navnet tilsier, regler om både arv og skifte av dødsbo. «Skifte av dødsbo» handler om hvordan man deler arven når noen er død. Den nye […]