Ragnhild Stople har fått advokatløyve

Ragnhild Stople har fått advokatløyve, og vil no tre inn i stilling som advokat.

Ragnhild blei tilsett som advokatfullmektig hos oss i august 2019, og har bistått i eit vidt spekter av saksområde.

Me er stolte og gratulerer så mykje!

Responsa har sidan fusjonen i 2013 hatt æra av å lose 10 juristtalent gjennom ein periode som advokatfullmektig og fram mot advokatløyve. Som advokatfullmektig hos oss får ein gode moglegheitar til å få eigne saker for retten, med god støtte frå erfarne kollegaer. På denne måten unngår me at perioden fram mot eige løyve blir urimeleg lang.

Relaterte saker

Siste nytt

Kva har du krav på ved forseinka fly eller tog?

Siste nytt

Hva bør du gjøre om reisen må avbrytes?

Råd, Siste nytt

Valdserstatning

Siste nytt

Kontor i Odda

Siste nytt

Nye verv som fast forsvarar og fast bistandsadvokat

Siste nytt

Bruk av sosiale medium – kva er straffbart?