Ragnhild Stople har fått advokatløyve

Ragnhild Stople har fått advokatløyve, og vil no tre inn i stilling som advokat.

Ragnhild blei tilsett som advokatfullmektig hos oss i august 2019, og har bistått i eit vidt spekter av saksområde.

Me er stolte og gratulerer så mykje!

Responsa har sidan fusjonen i 2013 hatt æra av å lose 10 juristtalent gjennom ein periode som advokatfullmektig og fram mot advokatløyve. Som advokatfullmektig hos oss får ein gode moglegheitar til å få eigne saker for retten, med god støtte frå erfarne kollegaer. På denne måten unngår me at perioden fram mot eige løyve blir urimeleg lang.

Relaterte saker

Siste nytt

Konkurssal i Heiane Røyr

Siste nytt

Misfornøyd med svaret fra forsikringsselskapet?

Siste nytt

Kvinnedagen – framleis relevant?

Siste nytt

Omvendt valdsalarm – endringar i straffeprosesslova

Siste nytt

Bustyrar i konkurs

Siste nytt

Kva har du krav på ved forseinka fly eller tog?