Nye verv som fast forsvarar og fast bistandsadvokat

Advokat Asgeir Ohnstad vart nyleg oppnemnd som fast forsvarar ved Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett, medan advokat Tonje Tvilde vart oppnemnd som fast bistandsadvokat. Verva vil vere gjeldande i ein periode på seks år.

Alle tingrettar og lagmannsrettar i Noreg har faste bistandsadvokatar og faste forsvararar. Advokatane i verva er nøye utvald av Domstoladministrasjonen, på bakgrunn av formelle og personlege kvalifikasjonar.

Advokat Arild Birkeland har vore fast bistandsadvokat ved Haugaland og Sunnhordland tingrett sidan 2011. Det er stort at ytterlegare to advokatar frå Responsa no har fått tildelt slike verv. Oppnemningane vitnar om svært høg kompetanse i verksemda vår, og vil bidra til å styrke det faglege miljøet i Responsa ytterlegare.

Relaterte saker

Siste nytt

Føredrag om framtidsfullmakt, arv og skifte

Siste nytt

Konkurssal i Heiane Røyr

Siste nytt

Misfornøyd med svaret fra forsikringsselskapet?

Siste nytt

Kvinnedagen – framleis relevant?

Siste nytt

Omvendt valdsalarm – endringar i straffeprosesslova

Siste nytt

Bustyrar i konkurs