Bruk av sosiale medium – kva er straffbart?

Bruken av sosiale medium har eksplodert. Statistikk utført av SSB avslører at ungdom og unge vaksne mellom 16-24 år i snitt bruker 340 minutt per dag på internett/sosiale medium. Det er over 5,5 time kvar einaste dag. Små og store hendingar vert dokumentert med bilete og videoar, som gjerne vert delt ukritisk. Det er få som reflekterer over kva dei legg ut og kva konsekvensar det kan få.

Her har advokat Tonje Tvilde heldt føredrag for VG1-elevar ved Voss Gymnas.

Straffbare handlingar ved bruk av sosiale medium skjer over heile landet, også i vår region. Det blir delt bilete og videoar med seksuelt innhald i større og større omfang, og det rammar born og unge i alle samfunnsgrupper. Som eit førebyggjande tiltak held advokatane våre føredrag om temaet. Dei har eit unikt innblikk i kva som rører seg blant ungdommen i dag, og kan ved hjelp av konkrete døme opplyse om kva som er straffbart å dele, og kva konsekvensar slik deling kan få.

Ta kontakt med oss dersom du ynskjer å avtale eit slikt føredrag.

Relaterte saker

Siste nytt

Omvendt valdsalarm – endringar i straffeprosesslova

Siste nytt

Bustyrar i konkurs

Siste nytt

Kva har du krav på ved forseinka fly eller tog?

Siste nytt

Hva bør du gjøre om reisen må avbrytes?

Råd, Siste nytt

Valdserstatning

Siste nytt

Kontor i Odda