Mikal Kjær

Advokatfullmektig
52 76 50 90

Mikal Kjær vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen juni 2021 med mastergrad i rettsvitskap. Før dette har han bachelorgrad i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Som del av mastergraden fullførte han eit studieopphald ved Eötvös Loránd University i Budapest, Ungarn. Masteroppgåva hans hadde tittelen Lemping av kommersielle avtaleforhold etter avtaleloven § 36 grunnet senere «inntrådte forhold». Han har også økonomiske fag frå Handelshøgskulen BI.

Før Mikal tiltrådte som advokatfullmektig hadde han traineeopphold hos oss i 2020 og 2021. Han har også bakgrunn frå forvaltningseininga i Sør-Vest politidistrikt og som praktikant ved Sjøfartsdirektoratet.

Mikal sine hovedarbeidsområder er alminneleg og spesiell kontraktsrett og entrepriserett. Han bistår også innenfor konkurs- og insolvensrett.

Johanne Dybvik Helland

Økonomi-og administrasjonsleiar
980 67 501

Johanne kom til oss i september 2020, etter å ha vore tilsett som Cost Controller i Kværner i sju år. Ho fullførte bachelor i økonomi-og administrasjon med fordjupning i finans- og økonomistyring ved Høgskulen Stord/Haugesund i 2013.

Johanne har overordna ansvar for økonomi og administrasjon. Ho vil arbeida ved alle våre kontor, men har fast arbeidsstad på Stord.

Asgeir Ohnstad

Advokat
53 45 40 00

Asgeir Ohnstad er utdanna frå Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning i 2004 arbeidde han ved Rogaland skattefutkontor, og seinare ved Hordaland skattefutkontor frå 2005 til 2008. Etter reorganisering av skatteetaten haldt han fram i Skatt vest, der han hadde ulike stillingar fram til 2017. Frå 2017 til 2020 arbeidde han som politifullmektig/politiadvokat ved Vest politidistrikt. Han vart tilsett ved Advokatfirmaet Responsa AS sitt kontor på Voss i januar 2020.  Asgeir gir bistand innan dei fleste rettsområda. Han arbeider særleg med insolvens, fast eigedom,  og arve-/familierett. Asgeir tek oppdrag som forsvarar og bistandsadvokat i straffesaker.

Ragnhild Stople

Advokatfullmektig

Ragnhild Stople fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2019. Masteroppgaven hennes hadde tittelen “Det rettslige grunnlaget for militære troppers immunitet under FNs fredsbevarende operasjoner”. Oppgaven fokuserte på internasjonal stats- og militærrett, med særlig fokus på jurisdiksjon og immunitet. Som del av sin utdanning hadde hun også et opphold på Haskoli Islands i Reykjavik, Island.

Etter endt utdanning ble hun ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Responsa. Ragnhild bistår innen de fleste områder, men særlig kontraktsrett, namssaker og saker knyttet til fast eiendom, samt arverett.

Tonje Tvilde

Advokat
53 45 40 00

Tonje Tvilde er utdanna frå Universitetet i Bergen i 2011. Ho vart tilsett som advokatfullmektig og seinare advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig der ho arbeidde i fem år før ho flytta «heim» til Voss. Der starta ho i juristjobb i Vegtilsynet. Tonje hadde i eit par månader eigen advokatpraksis før ho vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS. Tonje arbeider ved vårt kontor på Voss og gir bistand innanfor dei fleste rettsområder. Ho arbeider særskilt med arbeidsrett og insolvens.

Henriette S. Swartling

Advokatsekretær
52 76 50 90

Henriette Sternhoff Swartling vart tilsett hos oss i 2017 og arbeider i hovedsak som advokatsekretær ved vårt kontor i Haugesund.
Ho har tatt årsstudium i jus ved Høgskolen i Lillehammer og studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Før ho byrja som advokatsekretær hos oss arbeidde ho i mange år i Kredinor (inkassoselskap). Ho har også eiga inkassoløyve.
Ho hjelper oss med  å krevja inn eigne fordringar og tar oppdrag for klientar som treng hjelp med gjeldsforhandling og innkrevjing.
Ho har også medhjelpareksamen frå Handelshøgskolen BI og hjelper advokatane våre i saker med tvangssal/sal av fast eigedom.