Mikal Kjær
Advokat
52 76 50 90

Mikal Kjær vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen juni 2021 med mastergrad i rettsvitskap. Før dette har han bachelorgrad i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Som del av mastergraden fullførte han eit studieopphald ved Eötvös Loránd University i Budapest, Ungarn. Masteroppgåva hans hadde tittelen Lemping av kommersielle avtaleforhold etter avtaleloven § 36 grunnet senere «inntrådte forhold». Han har også økonomiske fag frå Handelshøgskulen BI og bakgrunn frå forvaltningseininga i Sør-Vest politidistrikt og som praktikant ved Sjøfartsdirektoratet.

Mikal hadde traineeopphold hos oss i 2020 og 2021, blei tilsett som advokatfullmektig i 2021 og fekk advokatløyve i 2023.

Mikal sine hovedarbeidsområder er alminneleg og spesiell kontraktsrett og entrepriserett. Han bistår også innenfor konkurs- og insolvensrett.