Frida Lødøen
Advokatfullmektig
53 45 40 00

Frida Lødøen vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen juni 2023 med mastergrad i rettsvitskap. Før dette tok ho ein bachelorgrad i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

I studietida jobba Frida som sakshandsamar i Bjørgvin fengsel med forvaltningsrett og straffegjennomføringsrett som arbeidsområde. Masteroppgåva hennar hadde tittelen «Kontroll med innsette sin personlege mobiltelefon under straffegjennomføring».

Frida vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS i juni 2023. Ho bistår innanfor dei fleste rettsområder.