Elisabeth Handeland Angeltveit
Advokatfullmektig
900 38 826

Elisabeth Handeland Angeltveit vart uteksaminert frå Universitetet i Oslo desember 2021 med mastergrad i rettsvitskap. Før dette hadde ho årsstudium i interkulturell kommunikasjon frå NLA Høgskolen.

I studietida jobba Elisabeth som sakshandsamar i rettshjelpsorganisasjonen Juridisk Rådgiving for Kvinner i Oslo, med husleigerett og utlendingsrett som arbeidsområde. Ho har også bakgrunn som praktikant hos Utlendingsdirektoratet.

Elisabeth bistår blant anna innanfor strafferett, entrepriserett, generell og spesiell kontraktsrett, og utlendingsrett.