Henriette S. Swartling
Advokatsekretær
52 76 50 90

Henriette Sternhoff Swartling vart tilsett hos oss i 2017 og arbeider i hovedsak som advokatsekretær ved vårt kontor i Haugesund.
Ho har tatt årsstudium i jus ved Høgskolen i Lillehammer og studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Før ho byrja som advokatsekretær hos oss arbeidde ho i mange år i Kredinor (inkassoselskap). Ho har også eiga inkassoløyve.
Ho hjelper oss med  å krevja inn eigne fordringar og tar oppdrag for klientar som treng hjelp med gjeldsforhandling og innkrevjing.
Ho har også medhjelpareksamen frå Handelshøgskolen BI og hjelper advokatane våre i saker med tvangssal/sal av fast eigedom.

Aktuelt

Kontakt