Anne Sofie O. Vikene
Løn- og rekneskapsansvarleg
53 45 40 00

Anne Sofie vart tilsett hos oss i juni 2009 etter å ha fullført 3 årig bachelorstudie ved Høgskulen Stord/ Haugesund innan økonomistyring og rekneskap.

Ho gir oss verdfull kompetanse innanfor rekneskapsarbeidet vårt. Både ved føring av eige rekneskap og bistand ved rekneskapskontroll av døds- og konkursbu som våre advokatar er bustyrarar for. I tillegg har Anne Sofie sekretærfunksjonar. Hennar arbeidsstad er stordkontoret.

Aktuelt

Kontakt