Svindel med BankID – banken tapte

En bank tok ut søksmål mot klient som ble bistått av advokatfullmektig Maren Simonsen etter BankID svindel. Hun var blitt svindlet av sin samboer. Han hadde tatt opp kreditt og forbrukslån i hennes navn. Banken rettet erstatningskrav mot klient.  Advokatfirmaet Responsa AS v/ adv.flm Simonsen anførte i retten at vår klient ikke kunne forutse  og lastes for samboerens oppmerksomhet mot hennes inntasting av personlig passord og memorering av dette. Dette førte til senere misbruk av passordet med hennes BankID. Advokatflm. Simonsen prosederte videre på at det ikke forelå en synbar risiko for svindel i samboerforholdet, og at klient ikke hadde opptrådt uaktsomt.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Relaterte saker

Siste nytt

Sydnes blir pensjonist

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin