Kvifor opprette framtidsfullmakt?

Ynskjer du å bestemme kven som skal ivareta dine økonomiske og personlege interesser dersom du ikkje lenger er i stand til det sjølv?

Ei framtidsfullmakt er eit dokument kor du kan bestemme at ein eller fleire personar skal representere deg dersom du i framtida ikkje lenger kan ivareta eigne interesser, og er eit alternativ til vergemålsordninga. Ved å opprette ei framtidsfullmakt kan du allereie no leggje føringar for handtering av eigen økonomi, samt andre viktige beslutningar som skal gjerast på dine vegne. I tillegg vil ein framtidsfullmakt kunne gjere det enklare for dine næraste å handtere din økonomi og/ eller eigedomar dersom du ikkje er i stand til det sjølv. Då ei framtidsfullmakt må oppfylla visse formkrav for å vere gyldig, kan det vera føremålstenleg å oppsøkje advokat for få hjelp til sjølve utforminga.

Advokatfirmaet Responsa har fleire advokatar som kan hjelpe deg med å opprette ein framtidsfullmakt. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ynskjer bistand.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Relaterte saker

Siste nytt

Korleis kan lokale entreprenørar lettare nå opp i konkurransen om offentlege byggeprosjekt?

Siste nytt

Ledig stilling Voss/Hardanger

Siste nytt

Ny arvelov – hva betyr det for deg?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aktuelt

Kontakt